Loading...

Bartheldyová Eliška

Mgr. Eliška Bartheldyová, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

PŘÍPRAVA LIPOSOMŮ A LIPOSOMÁLNÍCH KONSTRUKTŮ

PŘÍPRAVA LIPOSOMŮ (PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ČÁSTIC) POMOCÍ MIKROFLUIDNÍHO MÍSENÍ

ANALÝZA NANOČÁSTIC METODOU DYNAMICKÉHO ROZPTYLU SVĚTLA (DLS)

IZOTERMÁLNÍ TITRAČNÍ KALORIMETRIE

DIFERENČNÍ SKENOVACÍ KALORIMETRIE

CHROMATOGRAFICKÉ METODY

SPEKTROSKOPICKÉ METODY

Zapojení do projektů

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

IMUNOFARMAKOTERAPIE

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

IMMUNOFARMAKOTERAPIE - upgrade infrastruktury

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

Vzdělání

2001 – 2006

magisterské studium oboru Biochemie, Univerzita Palackého v Olomouci

2006 – 2018

Ph.D. studium oboru Biochemie, Masarykova Univerzita v Brně

Vybrané publikace

N-Oxy lipid-based click chemistry for orthogonal coupling of mannan onto nanoliposomes prepared by microfluidic mixing: Synthesis of lipids, characterisation of mannan-coated nanoliposomes and in vitro stimulation of dendritic cells

Bartheldyová E, Turánek Knotigová P, Zachová K, Mašek J, Kulich P, Effenberg R, Zyka D, Hubatka F, Kotouček J, Čelechovská H, Héžová R, Tomečková A, Mašková E, Fojtíková M, Macaulay S, Bystrický P, Paulovičová L, Paulovičová E, Drož L, Ledvina M, Raška M, Turánek J

Hyaluronic Acid Surface Modified Liposomes Prepared via Orthogonal Aminoxy Coupling: Synthesis of Nontoxic Aminoxylipids Based on Symmetrically α-Branched Fatty Acids, Preparation of Liposomes by Microfluidic Mixing, and Targeting to Cancer Cells Expressing CD44

Bartheldyová E, Effenberg R, Mašek J, Procházka L, Knötigová PT, Kulich P, Hubatka F, Velínská K, Zelníčková J, Zouharová D, Fojtíková M, Hrebík D, Plevka P, Mikulík R, Miller AD, Macaulay S, Zyka D, Drož L, Raška M, Ledvina M, Turánek J

The Position of His-Tag in Recombinant OspC and Application of Various Adjuvants Affects the Intensity and Quality of Specific Antibody Response after Immunization of Experimental Mice

Krupka M, Masek J, Barkocziova L, Turanek Knotigova P, Kulich P, Plockova J, Lukac R, Bartheldyova E, Koudelka S, Chaloupkova R, Sebela M, Zyka D, Droz L, Effenberg R, Ledvina M, Miller AD, Turanek J, Raska M.

Molecular adjuvants based on nonpyrogenic lipophilic derivatives of norAbuMDP/GMDP formulated in nanoliposomes: stimulation of innate and adaptive immunity

Knotigová PT, Zyka D, Mašek J, Kovalová A, Křupka M, Bartheldyová E, Kulich P, Koudelka Š, Lukáč R, Kauerová Z, Vacek A, Horynová MS, Kozubík A, Miller AD, Fekete L, Kratochvílová I, Ježek J, Ledvina M, Raška M, Turánek J.

Enhancement of immune response towards non-lipidized Borrelia burgdorferi recombinant OspC antigen by binding onto the surface of metallochelating nanoliposomes with entrapped lipophilic derivatives of norAbuMDP

Křupka M, Mašek J, Bartheldyová E, Turánek Knötigová P, Plocková J, Korvasová Z, Škrabalová M, Koudelka Š, Kulich P, Zachová K, Czerneková L, Strouhal O, Horynová M, Šebela M, Miller AD, Ledvina M, Raška M, Turánek J.

Metallochelating liposomes with associated lipophilised norAbuMDP as biocompatible platform for construction of vaccines with recombinant His-tagged antigens: preparation, structural study and immune response towards rHsp90

Mašek J, Bartheldyová E, Turánek-Knotigová P, Skrabalová M, Korvasová Z, Plocková J, Koudelka S, Skodová P, Kulich P, Křupka M, Zachová K, Czerneková L, Horynová M, Kratochvílová I, Miller AD, Zýka D, Michálek J, Vrbková J, Sebela M, Ledvina M, Raška M, Turánek J.

Immobilization of histidine-tagged proteins on monodisperse metallochelation liposomes: Preparation and study of their structure

Mašek J, Bartheldyová E, Korvasová Z, Skrabalová M, Koudelka S, Kulich P, Kratochvílová I, Miller AD, Ledvina M, Raška M, Turánek J.