Loading...

Horák Tomáš

Ing. Tomáš Horák

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

MIKROFLUIDNÍ SYSTÉMY

FORMULACE A CHARAKTERIZACE LIPOSOMÁLNÍCH NANOČÁSTIC

KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE

Zapojení do projektů

Imunofarmakoterapie

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665