Loading...

Leláková Veronika

PharmDr. Veronika Leláková, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

IN VITRO MODELY

METODY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

VÝZKUM A VÝVOJ REKOMBINANTNÍCH PROTEINOVÝCH VAKCÍN

TESTOVÁNÍ BIOLOGICKÉ AKTIVITY FENOLICKÝCH LÁTEK A JEJICH LIPOSOMÁLNÍCH FORMULACÍ

Zapojení do projektů

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Vzdělání

2017–2020

Ph.D. v oboru „Molecular and Cellular Interactions“, dizertace na téma „Evaluation of the influence of selected stilbenes on neuroprotection against stroke with a focus on inflammatory signaling”, University Côte D’Azur (UCA), Institute of Molecular and Cellular Pharmacology, CNRS, France

2016–2020

Ph.D. v oboru Farmakognozie, Masarykova Univerzita, Farmaceutická fakulta, Ústav molekulární farmacie („cotutelle“ studium pod dvojím vedením ve spolupráci s UCA)

2018

Doktor farmacie (PharmDr.) v oboru Farmakognozie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

2010-2015

Mgr. v oboru Farmacie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach