Loading...
Hledat

Domů

O NÁS

Sekce Farmakologie a imunoterapie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. v Brně se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem veterinárních a humánních vakcín, adjuvans, cílených terapeutik a diagnostik.

Pro tyto účely

  • vyvíjíme nové biokompatibilní nanomateriály (například liposomální nosiče)
  • připravujeme rekombinantní antigeny
  • vyvíjíme nová molekulární adjuvans

V popředí výzkumného zájmu je vývoj nových systémů pro neinvazivní podání aktivních látek, zejména neinvazivní způsob vakcinace.

PROJEKTY

AKTUALITY