Loading...

TAČR TREND

Hlavní cíl projektu

Projekt si klade za cíl vyvinout, otestovat a uvést do prototypové výroby unikátní léčivý přípravek sloužící pro neinvazivní aplikaci aktivních látek při terapii otravy organofosfáty. Dílčími cíli projektu jsou: • design a vývoj prototypu intranasální formulace jako alternativy současné terapie otrav organofosfáty • vývoj prototypu pro formulaci a souběžnou aplikaci tří účinných látek (reaktivátor cholinesterázy, parasympatolytikum a antikonvulzivum) • stanovení biodistribuce a farmakokinetiky účinných látek a ověření účinnosti po intranasální a injekční aplikaci na animálním modelu • zajištění výroby produktu v poloprovozních podmínkách a scale-up • zmapování světových trhů z hlediska možností prodeje vyvinutého produktu a prohloubení znalostí tržního ocenění.

Vývoj účinného nosiče léčiv určených k aplikaci při otravě organofosfáty pro intranasální podání

1.8.2023 – 31.7.2027

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

ReForm Therapeutics CZ s.r.o.

Vedoucí projektu