Loading...

Přístrojové vybavení

Charakterizace nanočástic a biomolekul

Přístroj Zetasizer Ultra využívá metodu Dynamického rozptylu světla (DLS z anglického Dynamic light scattering) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS z anglického Electrophoretic light scattering) ke stanovení velikosti částici (od 1 nm do 10 μm) a elektrokinetického potenciálu, tzv.  Zeta potenciálu, který může sloužit k určení stability koloidního systému.

Starší přístroj ze série Zetasizer range, stejně jako Zetasizer ultra, využívá přístroj Zetasizer Nano ZSP Dynamického rozptylu světla (DLS) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS) ke stanovení velikosti částic, či molekul, a ke stanovení elektrokinetického potenciálu Zeta.

Přístroj qNano využívá techniky Tunable resistive pulse sensing (TRPS) k particle by particle analýze. Technika TRPS vychází z měření změn protékajícího proudu přes nanopór. Změny, označené jako odporové pulzy jsou způsobené průchodem částic (suspendovaných v elektrolytu) daným nanopórem o nastavitelné, definované velikosti.

Přístroj Eclipse je řídící jednotkou separační analytické techniky Asymmetric Flow Field Flow Fractionation (AF4). Tato technika se řadí k chromatografickým metodám, umožňující separaci biomolekul či částic na základě hydrodynamického chování.

Příprava nanočástic

Preklinické zobrazování

In vivo zobrazovací systém Bruker Xtreme II slouží k celotělovému zobrazování drobných hlodavců na principech fluorescence a luminiscence. Je určen pro myši a potkany, případně pro fluorescenční/luminiscenční zobrazování vyjmutých orgánů ex vivo.

Mikrotomograf Bruker Skyscan 1276 je přístroj pro rentgenovou mikrotomografii (microCT) in vivo, in vitro a ex vivo. Slouží k morfologickému in vivo zobrazování na drobných hlodavcích, případně může sloužit ke skenování neživých předmětů in vitro (kosti, orgány).

Mikroskopie

Pořízený mikroskop je od společnosti Bruker (dříve JPK) s možností kombinování s optickou pinzetou NanoTracker™ 2 tzv. OT-AFM Combi-System. Dále se tento systém dá kombinovat s FluidFM® technologií od společnosti Cytosurge AG.

Příprava a purifikace rekombinantních proteinů

Ostatní vybavení