Loading...

Mikrotomograf Bruker Skyscan 1276

Mikrotomograf Bruker Skyscan 1276

Mikrotomograf Bruker Skyscan 1276 je přístroj pro rentgenovou mikrotomografii (microCT) in vivo, in vitro a ex vivo. Slouží k morfologickému in vivo zobrazování na drobných hlodavcích, případně může sloužit ke skenování neživých předmětů in vitro (kosti, orgány). Za použití kontrastních látek lze provádět angiografii a zobrazení měkkých tkání potkanů a myší. Bruker Skyscan 1276 je sestaven z nastavitelného zdroje rentgenového záření (20-100 kV), 6 automatických filtrů záření a 11 Mp chlazeného detektoru. Přístroj je vybaven měnitelnými skenovacími lóžemi o průměrech 1,2 cm až 8 cm a maximální délce 30 cm. Rozlišení obrazu se pohybuje od 42 µm u větších objektů a rychlých skenů až po maximální rozlišení 2,5 µm u detailního snímání malých objektů. Pro skenování živých zvířat je přístroj vybaven monitoringem fyziologických funkcí, termoregulací lóže, kamerou uvnitř a napojením na inhalační anestetickou jednotku. Přistroj je ovládán připojeným počítačem vybaveným softwarem pro vlastní sken, rekonstrukci obrazových datasetů, 3-D vizualizaci a analýzu obrazu. Tvrdé tkáně (kosti, zuby), tukovou tkáň a plíce lze skenovat bez kontrastu. Zobrazení cév a srdce, měkkých orgánů vyžaduje použití radiodensní kontrastní látky na bázi jódu, zlata či baria.