Loading...

Laboratoř mikroskopie

Laboratoř mikroskopie

Zobrazování struktur nanočástic patří mezi základní techniky při výzkumu nanočásticových nosičů vakcín a léčiv. Pro studium osudu a distribuce nanočástic jak na buněčné úrovni in-vitro, tak úrovni celého organismu je dostupnost různých mikroskopických technik základním předpokladem. Studium toxického vlivu nanočástic je další významnou oblastí, kde jsou mikroskopické techniky v rámci našich výzkumných aktivit uplatňovány. K dispozici je Cryostat pro přípravu tenkých řezů.

KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE

OPTICKÁ A FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

  • Techniky transmisní elektronové mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie jsou dostupné díky úzké spolupráci s Laboratoří elektronové mikroskopie - Oddělení Chemie a Toxikologie

Aktuální témata výzkumu

  • Zobrazování a charakterizace nanočástic a nanovláken
  • Tracking značených i neznačených nanočástic
  • Studium vlivu nanočátic na různé modely buněčných kultur zejména v oblasti imunotoxikologie
  • Targeting nanočásticových nosičů s obsahem kontrastních látek a léčiv
  • Targeting nanočásticových nosičů vakcín
  • Tracking antigenu a studium vlivu imunologických adjuvans na buněčné úrovni
  • Studium fyzikálních parametrů buněk

Nabídka spolupráce

Nabízíme spolupráci v oblasti mikroskopických technik nejen v rámci výzkumu a vývoje moderních nanočásticových nosičů léčiv a vakcín, ale i dalších oblastech biologického výzkumu.