Loading...

NAZV GoSheePar

NAZV QL24010306 - Udržitelné antiparazitární programy v chovech malých přežvýkavců odpovídající konceptu One Health

Hlavní cíl projektu

Projekt si klade za cíl zmapovat výskyt a intenzitu GI helmintů v českých chovech ovcí a koz, vyvinout snadný a praktický nástroj pro diagnostiku patogenní hlístice Haemonchus contortus, a především ověřit a porovnat efektivitu strategických postupů odčervení na vybraných chovech ovcí a koz. Na základě dat pak navrhnout strategický obecný antiparazitární management pro chovy, jež by se dal modifikovat dle velikosti stáda, míry parazitárního zatížení či chovného zaměření stáda.

Konkrétní cíle projektu jsou:

  • analyzovat diverzitu a četnost GIT parazitů ovcí a koz, zejména pak rozšíření a intenzitu infekce Haemonchus contortus v ČR
  • vyvinout a ověřit v terénu novou originální, časově a finančně nenáročnou metodu pro diagnostiku hemonchózy
  • identifikovat chybné strategie tlumení parazitů a rizikové faktory pro vznik a šíření anthelmintické rezistence
  • navrhnout, otestovat a optimalizovat udržitelné antiparazitární programy pro malé přežvýkavce v ČR
  • edukovat chovatelskou veřejnost a motivovat ji směrem k udržitelné antiparazitární strategii

Ministerstvo zemědělství, Národní agentura pro zemědělský výzkum, Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II

Udržitelné antiparazitární programy v chovech malých přežvýkavců odpovídající konceptu One Health

Sustainable parasite control in small ruminants corresponding to the One Health concept

1.3. 2024 – 31. 12. 2027 (45 měsíců)

Celkové způsobilé náklady projektu: 21 325 604 Kč
Celkové způsobilé náklady projektu za VÚVeL: 6 459 623 Kč

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Česká zemědělská univerzita v Praze

ZVOZD „Horácko“, družstvo

Opatov na Moravě

Zemědělské družstvo Jeseník

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Vedoucí projektu

Projektový tým - VÚVeL

Mgr. Lucie Škorpíková, Ph.D.

Mgr. Nikol Reslová, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Ondruš, Ph.D.

MVDr. Kristína Zechmeisterová, Ph.D.

RNDr. Martin Kašný, Ph.D.