Loading...

Novobilský Adam

doc. MVDr. Adam Novobilský, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

IN VIVO ZOBRAZOVÁNÍ (MIKROTOMOGRAFIE, FLUORESCENCE, LUMINISCENCE)

ANALÝZA OBRAZU

ZVÍŘECÍ MODELY

PARAZITOLOGIE (HELMINTI, KLÍŠŤATA)

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

IMUNOFARMAKOTERAPIE

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS, 2016-00510)

2017-2019, The common liver fluke in dairy cattle – its infection dynamics and impact on milk production

Swedish Foundation for Agricultural Research

2014-2016, Strategic control program against fasciolosis and monitoring of resistance against Fasciola hepatica in Sweden (contract no. H1350023)

7th Framework Programme of the EU (GLOWORM, Project FP7-KBBE-2012-288975)

Innovative and sustainable strategies to mitigate the impact of global change on helminth infections in ruminants (participant in one of work packages of the project)

Swedish Foundation for Agricultural Research

2011-2012, Epidemiology of Fasciola hepatica in Swedish livestock (contract no. H1050003)

Vzdělání

2003–2007

Ph.D. – obor Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

1997–2003

Doktor veterinární medicíny (MVDr.) – Fakulta veterinární hygieny a ekologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

Vybrané publikace

Impact of meteorological and environmental factors on the spatial distribution of Fasciola hepatica in beef cattle herds in Sweden.

Novobilský A., Novák J., Björkman C., Höglund J., 2015. BMC Veterinary Research 11, 128.

In vitro effects of extracts and purified tannins of sainfoin (Onobrychis viciifolia) against two cattle nematodes

Novobilský A., Stringano E., Hayot Carbonero C., Smith L. M. J.,  Enemark H. L., Mueller-Harvey I., Thamsborg S. M., 2013. Veterinary Parasitology 196, 532-537.

Sequence analysis of ribosomal and mitochondrial genes of the giant liver fluke Fascioloides magna (Trematoda: Fasciolidae): Intraspecific variation and differentiation from Fasciola hepatica.

Králová-Hromadová I., Špakulová M., Horáčková E., Turčeková L., Novobilský A., Beck R., Koudela B., Marinculić A., Rajský D., Pybus M.J., 2008. Journal of Parasitology 94, 57–67.