Loading...

Pařízková Andrea

Výzkumné aktivity

AFM MIKROSKOPIE

PROJEKT MANAGEMENT

TKÁŇOVÉ KULTURY

Zapojení do projektů

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

IMUNOFARMAKOTERAPIE

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

IMMUNOFARMAKOTERAPIE - upgrade infrastruktury

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

Vzdělání

2017 – dosud

Obor biochemie (Ph.D.) – fakulta přírodovědecká, Masarykova Univerzita, Brno

2011 – 2015

Obor biochemie (Mgr.) – fakulta přírodovědecká, Masarykova Univerzita, Brno

2011 – 2014

Obor potravinářská chemie a biotechnologie (Ing.) – fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

2012 – 2013

Erasmus program, NTNU – Norwegian University of Science and Technology, Trondheim Norway

2008 – 2011

Obor biochemie (Bc.) – fakulta přírodovědecká, Masarykova Univerzita, Brno