Loading...

Mašek Josef

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

vedoucí vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

NANOČÁSTICE A NANOVLÁKNA JAKO NOSIČE AKTIVNÍCH LÁTEK

PŘÍPRAVA A CHARAKTERIZACE LIPOSOMŮ A POLYMERNÍCH NANOČÁSTIC

FORMULACE A TESTOVÁNÍ VAKCÍN NA BÁZI LIPOSOMŮ

CÍLENÍ LÉČIV, DIAGNOSTIKA A TERANOSTIKA

VÝVOJ NOVÝCH ORÁLNÍCH MUKOADHEZIVNÍCH LÉKOVÝCH FOREM

KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

NV16-30299A - Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

AZV ČR NV16-30299A

Nanoliposomy pro vývoj rekombinantních vakcín a cílených imunoterapeutik

GAČR P304/10/1951 (2010-2013)

Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace

TAČR TA01011165 (2011-2014)

Použití ultrazvuku v nanomedicíně

KAN200520703 (2007-2011)

Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii

KAN200100801 (2008-2012)

Centrum studií toxických vlastností nanočástic

CENATOX GBP503/12/G147 (2012 – 2018)

Vzdělání

2006-2013

Ph.D. – obor Biochemie, disertační práce na téma „Metallochelating nanoliposomes for construction of recombinant vaccines”, Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

2009

Doktor farmacie (PharmDr.) – obor Farmaceutická technologie – galenická farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

2005-2009

Bc. – obor Buněčná a molekulární diagnostika, Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

2001-2006

Mgr. – obor Farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

Ocenění

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021 

za úspěšné řešení projektu: „Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI“

1. místo v soutěži „Discovery award“ 2017

Cena byla udělena za inovativní počin v oblasti biomedicíny za práci „Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic“

1. místo v posterové sekci 5th Nano Today Conference 2017

„Sublingual delivery of therapeutic nanoparticles by means of multilayered nanofibre-based mucoadhesive film“, Hawaii, USA, 2017

1. místo v soutěži Cena za farmacii „Prix Sanofi de Pharmacie“, 2013

Speciální ocenění v soutěži Cena ministerstva zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 2013

„Metallochelating nanoliposomes for construction of recombinant vaccines“, Praha, 2013

3. místo v posterové sekci mezinárodní konference The 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference 2012

„Preparation and characterisation of recombinant OSpC liposome-based experimental vaccine with entrapped lipophilic derivatives of norAbuMDP against Borrelia Burgdorferi“, Štrbské pleso, Slovensko, 2012

1. místo v posterové sekci mezinárodní konference Nanocon 2009

„Příprava monodispersních nikl-chelátových nanoliposomů pro imobilizaci his-tag proteinů: studium jejich struktury pomoci TEM, AFM a dynamickým rozptylem světla“, Rožnov pod Radhoštěm, 2009

Vybrané publikace

Development of modern immunization agent against bovine papillomavirus type 1 infection based on BPV1 L1 recombinant protein

A. Vrablikova, V. Brezani, I. Psikal, M. Fraiberk, M. Sebela, M. Fojtikova, P. Kulich, R. Hezova, J. Masek, 2023: Frontiers in Veterinary Science.

Development of 3D Printed Multi-Layered Orodispersible Films with Porous Structure Applicable as a Substrate for Inkjet Printing.

J. Elbl, M. Veselý, D. Blaháčková, J. Ondruš, P. Kulich, E. Mašková, J. Mašek, J. Gajdziok, 2023: Pharmaceutics.

Rational Design of Self-Emulsifying Pellet Formulation of Thymol: Technology Development Guided by Molecular-Level Structure Characterization and Ex Vivo Testing

J. Macku, K. Kubova, M. Urbanova, J. Muselik, A. Franc, G. Koutna, M. Pavelkova, D. Vetchy, J. Masek, E. Maskova, J. Brus, 2022: Pharmaceutics.

Controlled synthesis of gemini surfactant-capped gold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study

T. Bílik J. VysloužilM. NaiserováJ. MuselíkM. PavelkováJ. MašekD. Čopová, M. ČulenK. Kubová, 2022: Pharmaceutics.

Cytokine expression by CD163+ monocytes in healthy and Actinobacillus pleuropneumoniae-infected pigs

R. Jarosova, P. Ondrackova, L. Leva, K. Nedbalcova, M. Vicenova, J. Masek, J. Volf, J. Gebauer, T. Do, R. Guranc, Z. Sladek, J. Domingueze, M. Faldyna, 2022: Research in Veterinary Science.

Pre-formulation design of sustained-release GnRHa-loaded PLGA microspheres and associated formulations for controlling reproduction in aquaculture

M. Holicka, J. Vyslouzil, K. Kubova, J. Muselik, E. Radinova, D. Vetchy, H. Kotolova, T. Hammer, J. Masek, P. Podhorec, J. Knowles, 2022: Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research.

Short-course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation

P. Sørensen , P. Turánek-Knotigová, J. Mašek, J. Kotouček, F. Hubatka, E. Mašková, P. Kulich, D. Lubasová, M. Raška, K. Leenhouts, J. Turánek , 2021: Clinical & Experimental Allergy.

Assessment of Antimicrobic, Antivirotic and Cytotoxic Potential of Alginate Beads Cross-Linked by Bivalent Ions for Vaginal Administration

M. Pavelková, J. Vysloužil, K. Kubová, S. Pavloková, D. Molinková, V. Celer, A. Pechová, J. Mašek, D. Vetchý, 2021: Pharmaceutics.

Preparation of nanoliposomes by microfluidic mixing in herring-bone channel and the role of membrane fluidity in liposomes formation

Kotouček J., Hubatka F., Mašek J., Kulich P., Velínská K., Bezděková J., Fojtíková M., Bartheldyová E., Tomečková A., Stráská J., Hrebík D., Macaulay S., Kratochvílová I., Raška M., Turánek J., 2020: Scientific Reports

Hypromellose – a traditional pharmaceutical excipient with modern applications in oral and oromucosal drug delivery

Mašková E., Kubová K., Raimi-Abraham B.T., Vllasaliu D., Vohlídalová E., Turánek J., Mašek J., 2020: Journal of Controlled Release.

Targeting Human Thrombus by Liposomes Modified with Anti-Fibrin Protein Binders

Petroková H., Mašek J., Kuchař M., Vítečková Wünschová A.,Štikarová J., Bartheldyová E., Kulich P., Hubatka F., Kotouček J., Knotigová P.T., Vohlídalová E., Héžová R., Mašková E., Macaulay S., Dyr J.E., Raška M., Mikulík R., Malý P., Turánek J., 2019. Pharmaceutics 11(12), 642; https://doi.org/10.3390/pharmaceutics11120642.

Proteins mimicking epitope of HIV-1 virus neutralizing antibody induce virus-neutralizing sera in mice

Kosztyu P., Kuchar M, Cerny J., Barkocziova L., Maly M., Petrokova H., Czernekova L., Liskova V., Raskova Kafkova L., Knotigova P., Masek J., Turanek J., Maly P., Raska M., 2019. EBioMedicine 47, 247-256. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.07.015.

Application of Advanced Microscopic Methods to Study the Interaction of Carboxylated Fluorescent Nanodiamonds with Membrane Structures in THP-1 Cells: Activation of Inflammasome NLRP3 as the Result of Lysosome Destabilization

Turánek J., Knötigová P.T., Mašek J., Hubatka F., Kulich P., Kotouček J., Šimečková P., Čelechovská H., Koudelka Š., Procházka L., Bartheldyová E., Héžová R., Švadláková T., Vaškovicová N., Skoupý R., Krzyžánek V., Macaulay S., Fekete L., Machala M., Raška M., Kratochvílová I., 2019. Molecular Pharmaceutics, 2019, 168, 3441-3451.

N-oxy lipid-based click chemistry for orthogonal coupling of mannan onto nanoliposomes prepared by microfluidic mixing: synthesis of lipids, characterisation of mannan-coated nanoliposomes and in vitro stimulation of dendritic cells

Bartheldyová E., Knötigová P.T., Zachová K., Mašek J., Kulich P., Effenberg R., Zyka D., Hubatka F., Kotouček J., Čelechovská H., Héžová R., Tomečková A., Mašková E., Fojtikova M., Macaulay S., Bystrický P., Paulovičová L., Paulovičová E., Droz L., Ledvina M., Raška M., Turánek J., 2019. Carbohydrate Polymers 207, 521-532.

Hyaluronic Acid Surface Modified Liposomes Prepared via Orthogonal Aminoxy Coupling: Synthesis of Nontoxic Aminoxylipids Based on Symmetrically α-Branched Fatty Acids, Preparation of Liposomes by Microfluidic Mixing, and Targeting to Cancer Cells Expressing CD44

Bartheldyová E., Effenberg R., Mašek J., Procházka L., Knötigová P.T,, Kulich P., Hubatka F., Velínská K., Zelníčková J., Zouharová D., Fojtíková M., Hrebík D., Plevka P., Mikulík R., Miller A.D., Macaulay S., Zyka D., Drož L., Raška M., Ledvina M., Turánek J., 2018. Bioconjug Chem 29(7), 2343-2356.
doi:10.1021/acs.bioconjchem.8b00311.

Nonpyrogenic Molecular Adjuvants Based on norAbu-Muramyldipeptide and norAbu-Glucosaminyl Muramyldipeptide: Synthesis, Molecular Mechanisms of Action, and Biological Activities in Vitro and in Vivo

Effenberg R., Knotigova P.T., Zyka D., Celechovska H., Masek J., Bartheldyova E., Hubatka F., Koudelka S., Lukac R., Kovalova A., Saman D., Krupka M., Barkocziova L., Kosztyu P., Sebela M., Droz L., Hucko M., Kanasova M., Miller A.D., Raska M., Ledvina M., Turanek J. 2017. Journal of Medicinal Chemistry 60, 7745-7763.

Multi-layered nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual administration of drug-delivery and vaccination nanoparticles – important step towards effective mucosal vaccines

Mašek J., Lubasová D., Lukáč R., Turánek-Knotigová P., Kulich P., Plocková J.,
Mašková E., Procházka L., Koudelka Š., Sasithorn N., Gombos J., Bartheldyová E., Hubatka F., Raška M., Miller A.D., Turánek J., 2017. J Control Release 249, 183–195.

The Position of His-Tag in Recombinant OspC and Application of Various Adjuvants Affects the Intensity and Quality of Specific Antibody Response after Immunization of Experimental Mice

Krupka M., Masek J., Barkocziova L., Knotigova P.T., Kulich P., Plockova J., Lukac R., Bartheldyova E., Koudelka S., Chaloupkova R., Sebela M., Zyka D., Droz L., Effenberg R, Ledvina M, Miller AD, Turanek J, Raska M., 2016. Plos One 11, Article Number: e0148497.

Molecular Adjuvants Based on Nonpyrogenic Lipophilic Derivatives ofnorAbuMDP/GMDP Formulated in Nanoliposomes: Stimulation of Innate and Adaptive Immunity

Knotigova P.T., Zyka D., Masek J., Kovalova A., Krupka M., Bartheldyova E., Kulich P., Koudelka S., Lukac R., Kauerova Z., Vacek A., Horynova M.S., Kozubik A., Miller A.D., Fekete L., Kratochvilova I., Jezek J., Ledvina M., Raska M., Turanek J., 2015. Pharmaceutical Research 32, 1186-1199.

Enhancement of immune response towards non-lipidized Borrelia burgdorferi recombinant OspC antigen by binding onto the surface of metallochelating nanoliposomes with entrapped lipophilic derivatives of norAbuMDP

Krupka M., Masek J., Bartheldyova E., Knotigova P.T., Plockova J., Korvasova Z., Skrabalova M., Koudelka S., Kulich P., Zachova K., Czernekova L., Strouhal O., Horynova M., Sebela M., Miller A.D., Ledvina M., Raska M., Turanek J., 2012. J Control Release 160, 374-381.

Metallochelating liposomes with associated lipophilised norAbuMDP as biocompatible platform for construction of vaccines with recombinant His-tagged antigens: Preparation, structural study and immune response towards rHsp90

Masek J., Bartheldyova E., Turanek-Knotigova P., Skrabalova M., Korvasova Z., Plockova J., Koudelka S., Skodova P., Kulich P., Krupka M., Zachova K., Czernekova L., Horynova M., Kratochvilova I., Miller A.D., Zyka D., Michalek J., Vrbkova J., Sebela M., Ledvina M., Raska M., Turanek J., 2011. J Control Release 151, 193-201.

Kapitoly v knihách

Nanofibers in Mucosal Drug and Vaccine Delivery

Mašek J., Mašková E., Lubasová D., Špánek R., Raška M, Turánek J. In: Morari Do Nascimento, G. (Ed.) Nanofibers – from Preparation to Applications. 2019, ISBN 978-953-51-6328-2.

Binding of Polysaccharides onto Liposomes and Characterization of Liposomal Preparation by Physical-Chemical and Advanced Microscopic Methods

Turanek J., Masek J., Raska M., Ledvina M., Paulovicova E., Hubatka F.,
Kotoucek J. In: Maiti, S.: Functional Polysaccharides for Biomedical Application. Elsevier, 2019.

Lipid-Based Nanoparticles and Microbublles

Turanek J., Miller A.D., Kauerová Z., Lukáč R., Masek J., Koudelka S., Raska M. In: Serra, PA: Advances in Bioengeneering. InTech, 2015, ISBN: 978-953-51-2141-1, DOI: 10.5772/59870, 79-116.

Functionalised Nanoliposomes for Construction of Recombinant Vaccines: Lyme Disease as an Example

Turanek J., Masek J., Krupka M., Raska M. 2015. In: Matthias, G: Molecular Vaccines: From Prophylaxis to Therapy, 2019. ISBN 978-3-319-00978-0, DOI: 10.1007/978-3-319-00978-0, 561-577.

Application of Liposomes for Construction of Vaccines

Turanek J., Masek J., Raska M., Ledvina M. In: Ghista, DN: Biomedical Science, Engineering and Technology. InTech, 2011, ISBN: 978-953-307-471-9, DOI: 10.5772/1020, 653-678.