Loading...

Mašková Eliška

PharmDr. Eliška Mašková, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

LÉKOVÉ FORMY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM LÉČIV

ORÁLNÍ MUKOADHEZIVNÍ LÉKOVÉ FORMY

MUKOADHEZIVNÍ NANOVLÁKENNÉ FILMY PRO ORÁLNÍ PODÁNÍ VAKCÍN

POMOCNÉ LÁTKY PRO MUKOADHEZIVNÍ LÉKOVÉ FORMY

POLYMERNÍ NANOČÁSTICE V TECHNOLOGII LÉKOVÝCH FOREM

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

IMUNOFARMAKOTERAPIE

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

IMUNOFARMAKOTERAPIE - upgrade infrastruktury

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

Vzdělání

2012-2014, 2017-2019

Ph.D. – obor Farmaceutická technologie – galenická farmacie, disertační práce na téma „Hypromelosa v lékových formách s řízeným uvolňováním léčiv pro perorální a orální aplikaci“, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

2009

Doktor farmacie (PharmDr.) – obor Farmaceutická technologie – galenická farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

2001-2006

Mgr. – obor Farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

Ocenění

Cena Discovery Award 2017

Za práci v oblasti výzkumu mukoadhezivních nanovlákenných nosičů vakcín a terapeutických nanočástic určených pro neinvazivní aplikaci (Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic) byla celému výzkumnému týmu pod vedením PharmDr. Josefa Maška, Ph.D. (Mašek J., Mašková E., Lubasová D., Hubatka F.) udělena cena Discovery Award 2017 v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení

1. místo v posterové sekci 5th Nano Today Conference

“Sublingual delivery of therapeutic nanoparticles by means of multilayered nanofibre-based mucoadhesive film”, USA, 2017

Vybrané publikace

Nanofibers in Mucosal Drug and Vaccine Delivery

Mašek J., Mašková E., Lubasová D., Špánek R., Raška M, Turánek J. In: Morari Do Nascimento, G. (Ed.) Nanofibers – from Preparation to Applications. 2019, ISBN 978-953-51-6328-2.

Multi-layered nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual administration of drug-delivery and vaccination nanoparticles – important step towards effective mucosal vaccines

Mašek J., Lubasová D., Lukáč R., Turánek-Knotigová P., Kulich P., Plocková J.,
Mašková E., Procházka L., Koudelka Š., Sasithorn N., Gombos J., Bartheldyová E., Hubatka F., Raška M., Miller A.D., Turánek J., 2017. J Control Release 249, 183–195.

Highly soluble drugs directly granulated by water dispersions of insoluble Eudragit® polymers as a part of hypromellose K100M matrix systems

Mašková E., Naiserová M., Kubová K., Mašek J., Pavloková S., Urbanová M., Brus J., Vysloužil J., Vetchý D., 2019. Biomed Res Int. 8043415, doi: 10.1155/2019/8043415.

Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy

Mašková E., Kubová K., Mašek J., 2019. Chem. Listy 113, 491–499.

N-Oxy lipid-based click chemistry  for orthogonal coupling of mannan onto nanoliposomes prepared by microfluidic mixing: Synthesis of lipids, characterisation of mannan-coated nanoliposomes and in vitro stimulation of dendritic cells

Bartheldyová E., Turánek Knotigová P., Zachová K., Mašek J., Kulich P., Effenberg R., Zykad D., Hubatka F., Kotouček J., Čelechovská H., Héžová R., Tomečková A.,
Mašková E., Fojtíková M., Macaulaye S., Bystrický P., Paulovičová L., Paulovičová E., Drožd L., Ledvinac M.,Raška M., Turánek J., 2019. Carbohydrate Polymers 207, 521–532.

Influence of pH Modulation on Dynamic Behavior of Gel Layer and Release of Weakly Basic Drug from HPMC/Wax Matrices, Controlled by Acidic Modifiers Evaluated by Multivariate Data Analysis

Mašková E., Kubová K., Vysloužil J., Pavloková S, Vetchý D., 2017. AAPS PharmSciTech 18(4), 1242-1253.