Loading...

Mašková Eliška

PharmDr. Eliška Mašková, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

LÉKOVÉ FORMY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM LÉČIV

ORÁLNÍ MUKOADHEZIVNÍ LÉKOVÉ FORMY

MUKOADHEZIVNÍ NANOVLÁKENNÉ FILMY PRO ORÁLNÍ PODÁNÍ VAKCÍN

POMOCNÉ LÁTKY PRO MUKOADHEZIVNÍ LÉKOVÉ FORMY

LÉKOVÉ FORMY PRO TOPICKOU APLIKACI

NANOČÁSTICE V TECHNOLOGII LÉKOVÝCH FOREM

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_003/0000495

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

IMUNOFARMAKOTERAPIE

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

IMUNOFARMAKOTERAPIE - upgrade infrastruktury

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

Vzdělání

2012-2014, 2017-2019

Ph.D. – obor Farmaceutická technologie – galenická farmacie, disertační práce na téma „Hypromelosa v lékových formách s řízeným uvolňováním léčiv pro perorální a orální aplikaci“, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

2009

Doktor farmacie (PharmDr.) – obor Farmaceutická technologie – galenická farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

2001-2006

Mgr. – obor Farmacie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta

Ocenění

Cena Discovery Award 2017

Za práci v oblasti výzkumu mukoadhezivních nanovlákenných nosičů vakcín a terapeutických nanočástic určených pro neinvazivní aplikaci (Mukoadhezivní nanovlákenný nosič vakcín a terapeutických nanočástic) byla celému výzkumnému týmu pod vedením PharmDr. Josefa Maška, Ph.D. (Mašek J., Mašková E., Lubasová D., Hubatka F.) udělena cena Discovery Award 2017 v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení

1. místo v posterové sekci 5th Nano Today Conference

„Sublingual delivery of therapeutic nanoparticles by means of multilayered nanofibre-based mucoadhesive film“, USA, 2017

Vybrané publikace

Development of 3D Printed Multi-Layered Orodispersible Films with Porous Structure Applicable as a Substrate for Inkjet Printing.

J. Elbl, M. Veselý, D. Blaháčková, J. Ondruš, P. Kulich, E. Mašková, J. Mašek, J. Gajdziok, 2023: Pharmaceutics.

Rational Design of Self-Emulsifying Pellet Formulation of Thymol: Technology Development Guided by Molecular-Level Structure Characterization and Ex Vivo Testing

J. Macku, K. Kubova, M. Urbanova, J. Muselik, A. Franc, G. Koutna, M. Pavelkova, D. Vetchy, J. Masek, E. Maskova, J. Brus, 2022: Pharmaceutics.

Short-course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation

Sørensen P., Turánek-Knotigová P., Mašek J., Kotouček J., Hubatka F., Mašková E., Kulich P., Lubasová D., Raška M., Leenhouts K., Turánek J, 2021: Clin Exp Allergy 51(6):853-857.

Hypromellose – a traditional pharmaceutical excipient with modern applications in oral and oromucosal drug delivery

Mašková E., Kubová K., Raimi-Abraham B.T., Vllasaliu D., Vohlídalová E., Turánek J., Mašek J., 2020: J Control Release 10;324:695-727.

Nanofibers in Mucosal Drug and Vaccine Delivery

Mašek J., Mašková E., Lubasová D., Špánek R., Raška M, Turánek J. In: Morari Do Nascimento, G. (Ed.), 2020: Nanofibers – from Preparation to Applications.

Highly soluble drugs directly granulated by water dispersions of insoluble Eudragit® polymers as a part of hypromellose K100M matrix systems

Mašková E., Naiserová M., Kubová K., Mašek J., Pavloková S., Urbanová M., Brus J., Vysloužil J., Vetchý D., 2019. Biomed Res Int. 8043415, doi: 10.1155/2019/8043415.

Multi-layered nanofibrous mucoadhesive films for buccal and sublingual administration of drug-delivery and vaccination nanoparticles – important step towards effective mucosal vaccines

Mašek J., Lubasová D., Lukáč R., Turánek-Knotigová P., Kulich P., Plocková J., Mašková E., Procházka L., Koudelka Š., Sasithorn N., Gombos J., Bartheldyová E., Hubatka F., Raška M., Miller A.D., Turánek J., 2017. J Control Release 249, 183-195.