Loading...

NAZV rFSH

NAZV QL24010430 - Příprava rekombinantního bovinního folikulostimulačního hormonu s řízeným uvolňováním z hydrogelové matrice pro asistovanou reprodukci u skotu

Hlavní cíl projektu

Projekt se zaměřuje na klíčovou část procesu transferu embryí a produkce embryí in vitro u skotu – stimulaci dárců embryí a oocytů folikulostimulačním hormonem. Projekt cílí na produkci rekombinantního bovinního folikulostimulačního hormonu (rbFSH) s řízeným uvolňováním z hydrogelové matrice.

Dosažení dílčích cílů projektu bude hlavní předpokladem pro následné zahájení výroby účinného rbFSH řízeným uvolňováním, který v současnosti na trhu není k dispozici.

Konkrétní cíle projektu jsou:

  1. Zavedení produkce rbFSH v savčím in vitro systému
  2. Test biologické aktivity rbFSH na oocytech skotu in vitro
  3. Příprava termocitlivé hydrogelové matrice pro zpomalené uvolňování rbFSH po intramuskulárním podání do krevního řečiště
  4. Test biologické aktivity řízeně uvolňovaného rbFSH in vivo

Ministerstvo zemědělství, Národní agentura pro zemědělský výzkum, Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II

Příprava rekombinantního bovinního folikulostimulačního hormonu s řízeným uvolňováním z hydrogelové matrice pro asistovanou reprodukci u skotu

Production of recombinant bovine follicle stimulating hormone with controlled release from hydrogels for assisted reproductive techniques in cattle

03/2024 – 12/2028

Celkové způsobilé náklady projektu: 21 057 250 Kč
Celkové způsobilé náklady projektu za VÚVeL: 10 711 000 Kč

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Bioveta a.s.

CEITEC VUT

Vedoucí projektu

Projektový tým - VÚVeL