Loading...

GAČR 22-03187S

GAČR 22-03187S - Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic

Hlavní cíl projektu

Standardní projekty

Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic

1. 1. 2022 – 31. 12. 2024 (3 roky)

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Vedoucí projektu