Loading...

GAČR 22-03187S

GAČR 22-03187S - Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic

Hlavní cíl projektu

Standardní projekty

Racionální design částicových polysacharidových systémů pro přívod léčiv s širokým spekterem biologické aktivity k terapii sliznic

1. 1. 2022 – 31. 12. 2024 (3 roky)

Výzkumné týmy

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Masarykova univerzita, Farmaceutická fakulta, Brno

Vedoucí projektu

Projektový tým