Loading...

AZV NV16-30299A

NV16-30299A - Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

Hlavní cíl projektu

Výzkumným cílem tohoto multidisciplinárního projektu je vývoj pokročilých nanočásticových systémů pro rychlé zobrazení trombů v kardiovaskulárním systému, zejména v mozku (cerebrální iktus), za použití in-vivo zobrazovacích technik, zejména MRI a CT. Efektivita těchto systémů je testována jak in-vitro, tak na preklinických animálních modelech potkanů a králíků. Pro rychlé a citlivé zobrazování pomocí MRI jsou pro kontrastní látky využity liposomy značené komplexy gadolinia. Cílení k trombu bude dosaženo vazbou specifických ligandů na povrch liposomů. Velikost připravovaných liposomů je přibližně 100 nm, která zajistí proniknutí nanoliposomů do struktury trombu. Nově vyvíjenými ligandy jsou proteinové bindery, které specificky rozpoznávají fibrinová vlákna.

NV – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

Nanoliposomal systems for rapid diagnosis of thrombi by MRI

01. 04. 2016 – 31. 12. 2020

Celkové uznané náklady projektu: 11 585 000 Kč

Výzkumné týmy

ICRC Brno

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

BIOCEV

Vedoucí projektu