Loading...

Laboratoř tkáňových kultur

Laboratoř tkáňových kultur

V laboratoři tkáňových kultur se pracuje s imortalizovanými buněčnými liniemi i primárními buňkami pro in vitro a ex vivo testování cytotoxicity a protizánětlivých účinků kandidátních látek, nano- a mikročástic či liposomů. Vybrané buněčné linie také slouží ke transfekcím mRNA pro výzkum nových vakcín.

Přístrojové vybavení

  • Biohazard boxy
  • Optický mikroskop
  • Centrifugy
  • Readery – Synergy2 a EL800

Aktuální témata výzkumu

  • Testování cytotoxicity, proti-zánětlivého potenciálu a redoxní aktivity přírodních i syntetických látek a jejich formulací na vybraných buněčných liniích ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou MUNI a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě
  • Stanovení mechanismu působení testovaného materiálu pomocí průtokové cytometrie, imunodetekce a elektronové či konfokální mikroskopie
  • Příprava buněčných modelů konkrétních pato/fyziologických stavů pro testování biologické aktivity nových látek a jejich nano-/mikro- formulací

Vedoucí laboratoře

Tým laboratoře