Loading...

NaCeBiVet

NaCeBiVet – Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je vytvořit stabilní a dlouhodobou základnu aplikovaného výzkumu, a to prostřednictvím koncentrace výzkumných kapacit 7 výzkumných organizací v oblasti biotechnologií ve veterinární medicíně, živočišné výrobě a navazujících oborech. Z hlediska dopadu má projekt přispět k zajištění udržitelné produkce kvalitních a zdravotně nezávadných potravin živočišného původu v podmínkách implementace politiky snižování spotřeby antibiotik, zlepšování pohody chovaných zvířat, udržování biodiverzity v krajině a principů cirkulární ekonomiky. Výsledky generované v projektu ve formě nových či inovativních produktů či služeb mají zvýšit konkurenceschopnost zapojených podniků. V průběhu 6 let trvání projektu bude realizováno min. 30 dílčích projektů, díky nimž bude dosaženo min. 35 výstupů.

TN – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (2018 – 2028)

Národní Centrum Biotechnologií ve Veterinární Medicíně

1.1.2023 – 31.12.2028

Výzkumné týmy

pharmagal-logo

PHARMAGAL s. r. o.

Nitra, Slovensko

IBT

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Řešené dílčí projekty

Zdravý mikrobiom včelstva jako bariéra včelích nemocí

doba řešení: 1. 5. 2023 – 31. 12. 2026

Formulace s obsahem kanabionidů pro veterinární přípravek určený pro symptomatickou léčbu arthritid

doba řešení: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Vývoj nových delivery systémů antiparazitik u přežvýkavců

doba řešení: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2026

Řešitelské týmy

Zdravý mikrobiom včelstva jako bariéra včelích nemocí

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

hlavní řešitel

Formulace s obsahem kanabionidů pro veterinární přípravek určený pro symptomatickou léčbu arthritid

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D.

hlavní řešitel

Vývoj nových delivery systémů antiparazitik u přežvýkavců