Loading...

Ciganek Miroslav

RNDr. Miroslav Ciganek, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

ANALÝZA KONTAMINANTŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (GC/MS, LC-MS/MS)

ANALÝZA MASTNÝCH KYSELIN (GC/MS)

ANALÝZA METABOLITŮ KYSELINY ARACHIDONOVÉ (LC-MS/MS)

FARMAKOKINETIKA – ANALÝZA VYBRANÝCH LÉČIV (LC-MS/MS)

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

Vzdělání

1975-1980: prom. chem. – Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, anorganická chemie.

1981: RNDr. – Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, anorganická chemie.

2005: Ph.D. – Přírodovědecká fakulta MU Brno, Centrum environmentální chemie a ekotoxikologie, (Ph.D. thesis: Detection and determination of the aromatic hydrocarbon derivatives in selected environmental compartments).

Vybrané publikace

Karasová, J. Procházková, Z. Tylichová, R. Fedr, M. Ciganek, M. Machala, Z. Dvořák, B. Vyhlídalová, I. Zůvalová, J. Ehrmann, J. Bouchal, Z. Andrysík, J. Vondráček (2022): Inhibition of Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Expression Disrupts Cell Proliferation and Alters Energy Metabolism and Fatty Acid Synthesis in Colon Cancer Cells. Cancers (Basel), 14(17):4245.Navrátil, M. Ciganek and E. Herrmann (1983): Extraction of Hafnium into Benzene with Tetraphenylimido-di-phosphate. Coll. Czech. Chem. Commun., 48, 2009-2014.

Líbalová, K. Vrbova, J. Sikorova, M. Vojtisek-Lom, V. Beranek, M. Pechout, J. Klema, M. Ciganek, M. Machala, J. Neca, P. Rossner, J. Topinka (2021): Transcription profiles in BEAS-2B cells exposed to organic extracts from particulate emissions produced by a port-fuel injection vehicle, fueled with conventional fossil gasoline and gasoline-ethanol blend. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, Volume 872, December 2021, 503414.

Pěnčíková, M. Ciganek, J. Neča, P. Illés, Z. Dvořák, J. Vondráček, M. Machala (2019): Modulation of endocrine nuclear receptor activities by polyaromatic compounds present in fractionated extracts of diesel exhaust particles. Science of The Total Environment. 677, 626-636.

Marvanová, P. Kulich, R. Skoupý, F. Hubatka, M. Ciganek, J. Bendl, J. Hovorka, M. Machala (2018): Size-segregated urban aerosol characterization by electron microscopy and dynamic light scattering during the sample preparation. Atmospheric Environment, 178, 181-190.

Hofmanová, M. Ciganek, J. Slavík, A. Kozubík, L. Stixová, A.Vaculová, L. Dušek, M. Machala (2012): Lipid alterations in human colon fetal and adenocarcinoma epithelial cells induced to differentiation and/or apoptosis by butyrate and polyunsaturated fatty acids. The Journal of Nutritional Biochemistry, 23(6), 539-548.

Lübcke-von Varel, M. Machala, M. Ciganek, J. Neca, K. Pencikova, L. Vykopalova, J. Vondracek, I. Löffler, G. Streck, G. Reifferscheid, S. Flückiger-Isler, J.M. Weiss, M. Lamoree, W. Brack (2011): Polar compounds dominate in vitro effects of sediment extracts. Environmental Science and Toxicology, 45(6), 2384 2390.

Ciganek and J. Neča (2006): Polycyclic aromatic hydrocarbons in porcine and bovine organs and tissues. Vet.-Med Czech, 51 (5), 239-347.

Ciganek, J. Neca, V. Adamec, J. Janosek, M. Machala (2004): A Combined Chemical and Bioassy Analysis of Traffic-Emitted PAHs. Science of the Total Environment, 334-335, 141 148.

Ciganek, M. Dressler, V. Lang (1994): Relative Electron-Capture Detector Response of Selected Polychlorinated Biphenyls Congeners. Influence of the Detector Temperature and Design. J. Chromatogr. A, 668 (2), 441-448.

Ciganek, M. Dressler, J. Teplý (1991): Gas Chromatographic Properties of Immobilized Poly(ethyleneGlycol) Stationary Phase. J. Chromatogr. 588, 225-230.

Ciganek and M. Dressler (1989): Expression of Activity of the Filler Surface of Composites in Inverse Gas Chromatography. Polymer Composites, 10 (No.3), 194-198.