Loading...

Kotouček Jan

Ing. Jan Kotouček, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC

SEPARAČNÍ TECHNIKA A4F (ASYMMETRIC FLOW-FIELD FLOW FRACTIONATION)

DYNAMICKÝ / STATICKÝ ROZPTYL SVĚTLA A SPEKTROSKOPICKÉ TECHNIKY

SOLUBILIZACE AKTIVNÍCH LÁTEK DO LIPOSOMŮ A NANOEMULSNÍCH SYSTÉMŮ

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

Vzdělání

2016–2020

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Obor: Fyzikální chemie

Doktorská práce: Preparation and characterization of complex nanoparticles by filed-flow fractionation and advanced spectroscopic methods.

2021–2026

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Obor: Chemie pro medicínské aplikace

Diplomová práce: Characterization of colloidal particles by excited-state proton transfer with the use of advanced fluorescence techniques.

Vybrané publikace

Characterization and purification of pentameric chimeric protein particles using Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation coupled with multiple detectors, 

Kotoucek J, Hezova R, Vrablikova A, Hubatka F, Kulich P, Macaulay S, Roessner D, Raska M, Psikal I, Turanek J.  Analytical and Bioanalytical Chemistry. doi: 10.1007/s00216-021-03323-6

 

Targeting Human Thrombus by Liposomes Modified with Anti-Fibrin Protein Binders, 

Petroková H, Mašek J, Kuchař M, Vítečková Wünschová A, Štikarová J, Bartheldyová E, Kulich P, Hubatka F, Kotouček J, Knotigová PT, Vohlídalová E, Héžová R, Mašková E, Macaulay S, Dyr JE, Raška M, Mikulík R, Malý P, Turánek J. J.Pharmaceutics. 2019 Dec 2;11(12):642. doi: 10.3390/pharmaceutics11120642.

 

Proinflammatory Effect of Carbon-Based Nanomaterials: In Vitro Study on Stimulation of Inflammasome NLRP3 via Destabilisation of Lysosomes, 

Svadlakova T, Hubatka F, Turanek Knotigova P, Kulich P, Masek J, Kotoucek J, Macak J, Motola M, Kalbac M, Kolackova M, Vankova R, Vicherkova P, Malkova A, Simeckova P, Volkov Y, Prina-Mello A, Kratochvilova I, Fiala Z, Raska M, Krejsek J, Turanek J. Nanomaterials. 2020 Feb 27;10(3):418. doi: 10.3390/nano10030418.

 

Gadolinium labelled nanoliposomes as the platform for MRI theranostics: in vitro safety study in liver cells and macrophages, 

Šimečková P, Hubatka F, Kotouček J, Turánek Knötigová P, Mašek J, Slavík J, Kováč O, Neča J, Kulich P, Hrebík D, Stráská J, Pěnčíková K, Procházková J, Diviš P, Macaulay S, Mikulík R, Raška M, Machala M, Turánek J. J.Sci Rep. 2020 Mar 16;10(1):4780. doi: 10.1038/s41598-020-60284-z.

 

Preparation of nanoliposomes by microfluidic mixing in herring-bone channel and the role of membrane fluidity in liposomes formation., 

Kotouček J, Hubatka F, Mašek J, Kulich P, Velínská K, Bezděková J, Fojtíková M, Bartheldyová E, Tomečková A, Stráská J, Hrebík D, Macaulay S, Kratochvílová I, Raška M, Turánek J. Sci Rep. 2020 Mar 27;10(1):5595. doi: 10.1038/s41598-020-62500-2

 

N-Oxy lipid-based click chemistry for orthogonal coupling of mannan onto nanoliposomes prepared by microfluidic mixing: Synthesis of lipids, characterisation of mannan-coated nanoliposomes and in vitro stimulation of dendritic cells.

Bartheldyová E, Turánek Knotigová P, Zachová K, Mašek J, Kulich P, Effenberg R, Zyka D, Hubatka F, Kotouček J, Čelechovská H, Héžová R, Tomečková A, Mašková E, Fojtíková M, Macaulay S, Bystrický P, Paulovičová L, Paulovičová E, Drož L, Ledvina M, Raška M, Turánek J. Carbohydr Polym. 2019 Mar 1;207:521-532. doi: 10.1016/j.carbpol.2018.10.121. Epub 2018 Nov 29.

 

Short-course sublingual immunotherapy by mucoadhesive patch and tolerogenic particle enhanced allergen presentation.

Sørensen P, Turánek-Knotigová P, Mašek J, Kotouček J, Hubatka F, Mašková E, Kulich P, Lubasová D, Raška M, Leenhouts K, Turánek J.Clin Exp Allergy. 2021 Mar 7. doi: 10.1111/cea.13862. 

 

Application of Advanced Microscopic Methods to Study the Interaction of Carboxylated Fluorescent Nanodiamonds with Membrane Structures in THP-1 Cells: Activation of Inflammasome NLRP3 as the Result of Lysosome Destabilization.

Knötigová PT, Mašek J, Hubatka F, Kotouček J, Kulich P, Šimečková P, Bartheldyová E, Machala M, Švadláková T, Krejsek J, Vaškovicová N, Skoupý R, Krzyžánek V, Macaulay S, Katzuba M, Fekete L, Ashcheulov P, Raška M, Kratochvílová I, Turánek J.Mol Pharm. 2019 Aug 5;16(8):3441-3451. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.9b00225. Epub 2019 Jun 24.