Loading...

Kotouček Jan

Ing. Jan Kotouček, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

FYZIKÁLNĚ CHEMICKÁ CHARAKTERIZACE NANOČÁSTIC

SEPARAČNÍ ANALYTICKÁ TECHNIKA A4F (ASYMMETRIC FLOW-FIELD FLOW FRACTIONATION)

MĚŘENÍ FLUORESCENČNÍCH VLASTNOSTÍ, SPEKTROFLUORIMETRIE

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

Vzdělání

2016–2020

VUT Brno, Fakulta chemická: Doktorský studijní program Fyzikální chemie

2011–2016

VUT Brno, Fakulta chemická: Magisterský studijní program Chemie pro medicínské aplikace. Diplomová práce: Charakterizace koloidních částic pomocí deprotonace v excitovaném stavu za použití pokročilých fluorescenčních technik

Vybrané publikace

Application of Advanced Microscopic Methods to Study the Interaction of Carboxylated Fluorescent Nanodiamonds with Membrane Structures in THP-1 Cells: Activation of Inflammasome NLRP3 as the Result of Lysosome Destabilization

Knötigová P.T., Mašek J., Hubatka F., Kotouček J., Kulich P., Šimečková P., Bartheldyová E., Machala M., Švadláková T., Krejsek J., Vaškovicová N., Skoupý R., Krzyžánek V., Macaulay S., Katzuba M., Fekete L., Ashcheulov P., Raška M., Kratochvílová I., Turánek J.

N-Oxy lipid-based click chemistry for orthogonal coupling of mannan onto nanoliposomes prepared by microfluidic mixing: Synthesis of lipids, characterisation of mannan-coated nanoliposomes and in vitro stimulation of dendritic cells

Bartheldyová E., Turánek Knotigová P., Zachová K., Mašek J., Kulich P., Effenberg R., Zyka D., Hubatka F., Kotouček J., Čelechovská H., Héžová R., Tomečková A., Mašková E., Fojtíková M., Macaulay S., Bystrický P., Paulovičová L., Paulovičová E., Drož L., Ledvina M., Raška M., Turánek J.