Loading...

AZV NU22-08-00236

AZV NU22-08-00236 - Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plic

Hlavní cíl projektu

Panel č. 8 – Biomedicínské technologie

Preklinické studie neplatinových metaloléčiv v terapii rakoviny plic

1. 5. 2022 – 31. 12. 2025 (4 roky)

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Vedoucí projektu

Projektový tým