Loading...

Laboratoř in vivo zobrazovacích metod

Laboratoř in vivo zobrazovacích metod

V laboratoři in vivo zobrazovacích metod využíváme neinvazivní metody mikrotomografie (microCT), fluorescence a luminiscence k zobrazování morfologických změn, distribuce látek, mikroorganismů v těle živých laboratorních zvířat.

Zobrazování na živých laboratorních zvířatech umožňuje nejen kontinuální pozorování biologických dějů v čase na stejném zvířeti ale také signifikantně redukuje počet zvířat nutných k experimentu, a je tedy v souladu s 3-R principy.

Využívané animální modely v naší laboratoři jsou zejména myš a potkan. Dále jsou zobrazovací techniky využívány pro ex-vivo a in-vitro experimenty.

Přístrojové vybavení

 • Mikrotomograf Bruker Skyscan 1276
 • Systém pro in vivo fluorescenci a luminiscenci Bruker Xtreme II
 • Jednotka pro inhalační anestézii
 • Stereotaktický manipulátor

Aktuální témata výzkumu

 • Výzkum v oblasti cévních mozkových příhod na zvířecích modelech
 • Výzkum v oblasti fibrózy plic
 • Vývoj nových kontrastních látek pro microCT
 • Využití microCT pro studium morfologie a fyziologie klíšťat obecných (Ixodes ricinus)
 • Zobrazování virových infekcí in vivo

Vedoucí laboratoře

Nabídka spolupráce

In-vivo/ ex-vivo celotělní zobrazování v oblasti:

 • tracking a distribuce značených látek nebo buněk v těle
 • nádorových modelů

Nejvýznamnější partneři