Loading...

Laboratoř in vivo zobrazovacích metod

Laboratoř in vivo zobrazovacích metod

V laboratoři in vivo zobrazovacích metod využíváme neinvazivní metody mikrotomografie (microCT), fluorescence a luminiscence k zobrazování morfologických změn, distribuce látek, mikroorganismů v těle živých laboratorních zvířat.
Neinvazivní zobrazovací techniky umožňují pochopení fyziologických a patofyziologických procesů v organismu na úrovni orgánové, buněčné i molekulární a jsou tak nezbytným nástrojem v biomedicíně. Zobrazování na živých laboratorních zvířatech umožnuje nejen kontinuální pozorování biologických dějů v čase na stejném zvířeti ale také signifikantně redukuje počet zvířat nutných k experimentu, a je tedy v souladu s 3-R principy.
Využívané animální modely v naší laboratoři jsou zejména myš a potkan. Dále jsou zobrazovací techniky využívány pro ex-vivo a in-vitro experimenty.

Přístrojové vybavení

 • mikrotomograf Bruker Skyscan 1276
 • systém pro in vivo fluorescenci a luminiscenci Bruker Xtreme II
 • jednotka pro inhalační anestézii
 • stereotaktický manipulátor

Aktuální témata výzkumu

 • vývoj nových kontrastních látek pro microCT
 • výzkum v oblasti trombů, trombolytik a in vitro cévních modelů
 • výzkum v oblasti nových theranostik u nádorových onemocněních (nádorové modely melanomu, kolorektálního karcinomu u myší)
 • využití microCT pro studium morfologie a fyziologie klíšťat obecných (Ixodes ricinus)
 • zobrazování virových infekcí in vivo – ve spolupráci s oddělením virologie

Vedoucí laboratoře

Nabídka spolupráce

In-vivo/ ex-vivo celotělní zobrazování v oblasti:

 • nádorových modelů
 • virových a bakteriálních infekcí
 • tracking a distribuce značených buněk v těle

Nejvýznamnější partneři