Loading...

AZV NV19-04-00270

NV19-04-00270 - Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je popsat vztah mezi hemodynamickými parametry a charakterem karotického plátu. Správnost matematických kalkulací potvrdit pomocí laboratorních in vitro modelů karotických stenóz. Vizí projektu je získat nástroj, který by dokázal včas diferencovat rizikové aterosklerotické pláty (nestabilní) od těch méně rizikových (stabilních) a poskytl možnost časné intervence před rozvojem klinické symptomatologie (ischemické cévní mozkové příhody) a tím zefektivnit význam preventivních opatření, jakým je operace karotické endarterektomie.

VÚVeL bude zejména zajišťovat přípravu in vitro modelů vnitřních karotid s aterosklerotickými plaky pomocí 3D tisku. Modifikaci povrchů aterosklerotických plaků s využitím biochemických metod.

NV19-04-00270

NV – Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022

Určení hemodynamických parametrů stabilního a nestabilního plátu krkavice na in vitro modelu

Assesment of hemodynamic parameters of stable and unstable atherosclerotic plaques in the carotid arteries in vitro models

01. 05. 2019 – 31. 12. 2022

Celkové způsobilé náklady projektu: 15 920 000 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu za VÚVeL: 3 118 000 Kč

Výzkumné týmy

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Biotechnologie a imunologie ‐ identifikace, in silico design a příprava rekombinantních antigenů, DNA vakcín a rekombinantních inhibitorů, imunizační experimenty a vyhodnocení imunitní odpovědi in vitro a in vivo.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Měření hemodynamiky v in vitro modelech vnitřních krkavic.

Fakultní nemocnice Ostrava

Sběr primárních dat od pacientů s aterosklerotickými plaky (stenózami) ve vnitřní krkavici. Segmentace vnitřních krkavic.

Univerzita Karlova

Matematické modelování průtoků virtuálními modely vnitřních krkavic.

Krajská zdravotní, a.s. (nemocnice)

Sběr primárních dat od pacientů s aterosklerotickými plaky (stenózami) ve vnitřní krkavici. Segmentace vnitřních krkavic.

Vedoucí projektu