Loading...

O nás

O NÁS

Skupina Farmakologie a imunoterapie se v rámci oddělení Farmakologie a toxikologie dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem v oblasti formulace a testování biologicky aktivních látek, léčiv, diagnostik a vakcín pro humánní a veterinární aplikace. Zaměřujeme se na formulaci aktivních látek a antigenů do nanočásticových nosičů a mukoadhezivních systémů designovaných pro zvýšení biologické dostupnosti látek a pro překonání slizničních a kožních bariér.

Spolupracujeme jak s akademickými pracovišti, tak průmyslovými partnery. Máme zkušenosti v oblasti transferu technologií z laboratorního měřítka a aktivně spolupracujeme při scale-up formulací vyvinutých ve spolupráci s partnery do průmyslové (GMP) výroby.