Loading...

AZV NU22-03-00290

AZV NU22-03-00290 - Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapii

Hlavní cíl projektu

Panel č. 3 – Nádorové choroby

Studium exosomálních mikroRNA u gliomů: implikace pro diagnostiku a inovativní terapii

1. 5. 2022 – 31. 12. 2025 (4 roky)

Výzkumné týmy

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Vedoucí projektu