Loading...

Výzkumné oblasti

Příprava rekombinantních antigenů pro veterinární a humánní vakcíny

Vývoj a testování nových adjuvantních látek

Vývoj nanočásticových nosičů pro veterinární a humánní vakcíny

Vývoj mukoadhezivních lékových forem pro neinvazivní aplikaci veterinárních a humánních vakcín

Studium adverzního účinku nanočástic na biologické systémy

Studium chování zemědělsky využitelných nanočásticových nosičů aktivních látek v enviromentálním prostředí

Preklinické testování na tkáňových kulturách

Pokročilé mikroskopické metody zobrazování

Preklinické modely pro testování vakcín a léčiv

Preklinické zobrazování na zvířecích modelech