Loading...

Imunofarmakoterapie

Imunofarmakoterapie

Hlavní cíl projektu

Prostřednictvím projektu bude připraven nový výzkumně zaměřený studijní program, směrovaný k řešení medicínsky atraktivních otázek od základní teorie až po praxi v podobě klinicky testovatelných přípravků či postupů.

Propojení oborů imunologie, biologie, biotechnologie, nantoechnologie a farmakologie v jednom DSP realizovaném na několika pracovištích, která řeší společné imunofarmakoterapeutické projekty umožní studentům orientovat se ve všech uvedených disciplínách jak teoreticky tak experimentálně a umožní efektivně a uváženě navrhovat realistické imunoterapeutické postupy pro dané oblasti medicíny a tyto experimentálně testovat.

Realizací projektu budou vytvořeny odborné výukové materiály a zajištěno adekvátní personální zázemí pro akreditaci mezioborového DSP Imunofarmakoterapie efektivně spojujícího lékařskou imunologii a biologii s biotechnologií a technologií biokompatibilních nanopartikulárních dopravních systémů umožňující přípravu preventivních i terapeutických imunopreparátů. Absolventi budou schopni úspěšně řešit úkoly základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v imunofarmakoterapii.v

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Imunofarmakoterapie

Immunopharmacotherapy

1.5.2017 – 30.9.2022 (65 měsíců)

Celkové způsobilé náklady projektu: 14 493 727,95 Kč
Celkové způsobilé náklady projektu za VÚVeL: 4 272 974,52 Kč

Výzkumné týmy

Lékařská fakulta – Univerzita Palackého, Olomouc

Biotechnologie a imunologie ‐ identifikace, in silico design a příprava rekombinantních antigenů, DNA vakcín a rekombinantních inhibitorů, imunizační experimenty a vyhodnocení imunitní odpovědi in vitro a in vivo.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Imunofarmakologie a nanotechnologie ‐ komplexní charakterizace rekombinantních proteinů, design, příprava a komplexní charakterizace proteoliposomů a transportních systémů, farmakologie a testování účinku v in vitro a in vivo modelech, biozobrazovací metody.

Vedoucí projektu

Projektový tým