Loading...

Imunofarmakoterapie – upgrade infrastruktury

Imunofarmakoterapie - upgrade infrastruktury

Hlavní cíl projektu

K základním atributům oboru Imunofarmakoterapie patří provádění experimentálně imunoterapeutických a preventivních postupů a verifikace výsledků na laboratorních zvířecích modelech. Pro účely realizace PhD studia Imunofarmakoterapie je nezbytný upgrade sedmi vzájemně provázaných laboratoří, ve kterých bude studium probíhat a které tvoří páteř oborové specializace. Nezbytnou paralelou je zaškolení pracovníků jako podpora edukační profilové specializace.

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Imunofarmakoterapie – upgrade infrastruktury

Imunnopharmacotherapy – infrastructure upgrade

1. 5. 2017 – 31. 10. 2020 (42 měsíců)

Celkové způsobilé náklady projektu: 46 639 527,55 Kč

Výzkumné týmy

Lékařská fakulta – Univerzita Palackého, Olomouc

Biotechnologie a imunologie ‐ identifikace, in silico design a příprava rekombinantních antigenů, DNA vakcín a rekombinantních inhibitorů, imunizační experimenty a vyhodnocení imunitní odpovědi in vitro a in vivo.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno

Imunofarmakologie a nanotechnologie ‐ komplexní charakterizace rekombinantních proteinů, design, příprava a komplexní charakterizace proteoliposomů a transportních systémů, farmakologie a testování účinku v in vitro a in vivo modelech, biozobrazovací metody.

Projektový tým