Loading...

Hošek Jan

doc. RNDr. Jan Hošek, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

IN VITRO MODELY

MOLEKULÁRNÍ FARMAKOLOGIE

TESTOVÁNÍ NOVÝCH NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH LÉČIV

VÝVOJ LÉKOVÝCH NOSIČŮ NA BÁZI GLUKANU

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

Vzdělání

2019

habilitace (doc.) v oboru Genomika a proteomika (Masarykova univerzita, Brno)

2006 – 2011

Postgraduální studium (Ph.D.) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, obor Obecná a molekulární genetika, téma disertační práce: Studium vlivu rostlinných látek s anti-flogistickým účinkem na expresi genů spojených se zánětlivou reakcí

2008

Rigorózní řízení (RNDr.) na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, obor Molekulární biologie a genetika, téma rigorózní práce: Jednonukleotidové polymorfismy ve vztahu k chronickému zánětlivému střevnímu onemocnění

2001 – 2006

Magisterský studijní program (Mgr.) Biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, obor Molekulární biologie a genetika, téma diplomové práce: Příprava PCR interních standardů pro detekci a diferenciaci kmenů druhu Mycobacterium avium

2001 – 2004

Bakalářský studijní program (Bc.) Biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, obor Molekulární biologie a genetika, téma bakalářské práce: Detekce veterinárně významných mykobakterií v klinickém materiálu

Vybrané publikace

Pisárčik M., Lukáč M., Jampílek J., Pašková Ľ., Bilka F., Bilková F., Devínsky F., Vaľko J., Horáková R., Hošek J., Březina M., Opravil T. 2022. Controlled synthesis of gemini surfactant-capped gold nanoparticles. Gemini structure-nanoparticle properties relationship study. Journal of Molecular Liquids. 365: 120210.

Treml J., Šalamúnová P., Hanuš J., Hošek J. 2021. The effect of curcumin encapsulation into yeast glucan particles on antioxidant enzymes expression in vitro. Food & Function.12: 1954-1957.

Cerulli A., Napolitano A., Hošek J., Masullo M., Pizza C., Piacente S. 2021. Antioxidant and In Vitro Preliminary Anti‐Inflammatory Activity of Castanea sativa (Italian Cultivar “Marrone di Roccadaspide” PGI) Burs, Leaves and Chestnuts Extracts and their Metabolite Profiles by LC‐ESI/LTQOrbitrap/MS/MS. Antioxidants. 10: 278.

Magar P., Parravicini O., Štěpánková Š., Svrčková K., Garro A.D., Jendrzejewska I., Pauk K., Hošek J., Jampílek J., Enriz, R.D., Imramovský A. 2021. Novel Sulfonamide-Based Carbamates as Selective Inhibitors of BChE. Int. J. Mol. Sci. 22: 9447.