Loading...

Vráblíková Alena

Mgr. Alena Vráblíková, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

EXPRESE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ, PŘÍPRAVA REKOMBINANTNÍCH PROTEINOVÝCH VAKCÍN

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ A IMUNOCHEMICKÉ METODY, AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE

IMUNITNÍ DYSBALANCE SPOJENÁ S ROZVOJEM AUTOIMUNITNÍCH NEMOCÍ IGA NEFROPATIE

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Vzdělání

2008-2015

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Lékařská Imunologie, doktorandské studium

2006-2008

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Molekulární a buněčná biologie, magisterské studium

2003-2006

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor: Molekulární a buněčná biologie, bakalářské studium

Vybrané publikace

Development of modern immunization agent against bovine papillomavirus type 1 infection based on BPV1 L1 recombinant protein

Vrablikova A., Brezani V., Psikal I., Fraiberk M.,Sebela M., Fojtikova M., Kulich P., Hezova R., Masek J. 2023. Frontiers in Veterinary Science. doi: 10.3389/fvets.2023.1116661.

Characterization and purification of pentameric chimeric protein particles using Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation coupled with multiple detectors

Kotoucek J, Hezova R, Vrablikova A, Hubatka F, Kulich P, Macaulay S, Roessner D, Raska M, Psikal I, Turanek J. 2021. Analytical and Bioanalytical Chemistry. doi: 10.1007/s00216-021-03323-6.

Lasioglossins LLIII affect the morphogenesis of Candida albicans and reduces the duration of experimental vaginal candidiasis in mice

Vrablikova A., Czernekova L., Cahlikova R., Novy Z., Petrik M., Imran S., Novak Z., Krupka M., Cerovsky V., Turanek J., Raska M. 2017. Microbiol Immunol 61(11):474-481.

Nacetylgalactosaminide α2,6-sialyltransferase II is a candidate enzyme for sialylation of galactose-deficient IgA1, the key autoantigen in IgA nephropathy

Stuchlova Horynova M., Vrablikova A., Stewart T.J., Takahashi K., Czernekova L., Yamada K., Suzuki H., Julian B.A., Renfrow M.B., Novak J., Raska M. 2015. Nephrol Dial Transplant 30(2):234-8.