Loading...

Gebauer Jan

Mgr. Jan Gebauer, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE PROTEINŮ (LC-MS/MS)

EXPRESE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ V RŮZNÝCH EXPRESNÍCH SYSTÉMECH

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ METODY, IMUNOMETODY, CHROMATOGRAFIE

mRNA VAKCÍNY

SALMONELOVÉ INFEKCE U PRASAT, VAKCINACE

Zapojení do projektů

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Vzdělání

2007 – 2012

Bc. a navazující Mgr. obor Biochemie, Masarykova univerzita Brno.

Bakalářská práce na téma: „Exprese pro- a protiapoptotických genů makrofágem po infekci salmonelou“

Magisterská práce na téma: „Identifikace protilátkové odpovědi na proteiny salmonel“

2012 – 2016

Ph.D. studium oboru Fyziologie živočichů, téma: „Imunologie salmonelových infekcí u prasat“

Vybrané publikace

A proteomic approach to the development of DIVA ELISA distinguishing pigs infected with Salmonella Typhimurium and pigs vaccinated with a Salmonella Typhimurium-based inactivated vaccine

Jan Gebauer, Hana Kudlackova, Marcel Kosina, Kamil Kovarcik, Radek Tesarik, Alena Osvaldova, Martin Faldyna, Jan Matiasovic, 2016 BMC Veterinary Research 12:252

Immune response of pigs to Salmonella enterica serovar Derby and Typhimurium infections

Jan Matiasovic, Hana Stepanova, Hana Kudlackova, Hana Havlickova, Frantisek Sisak, Ivan Rychlik, Katarina Chlebova, Lenka Leva, Alena Osvaldova, Jan Gebauer, Martin Faldyna, 2014 Veterinary Microbiology, 170:284-290

Použití antigenů Salmonella enterica ssp. enterica sérovar Typhimurium pro sérologické odlišení infikovaných a vakcinovaných prasat

Ján Matiašovic, Jan Gebauer, Hana Kudláčková, Marcel Kosina, Kamil Kovařčík, Radek Tesařík, Alena Osvaldová, Národní patent 2015, CZ 305077 B6