Loading...

Fojtíková Martina

Mgr. Martina Fojtíková, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

PRÁCE S BUNĚČNÝMI KULTURAMI

METODY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

PRODUKCE MONOKLONÁLNÍCH PROTILÁTEK

Zapojení do projektů

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Pokročilé studie patogeneze západonilské virové horečky směřující k novým terapeutickým strategiím

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

Vzdělání

2012-2019

Ph.D. – obor Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno