Loading...

NanoAssemblr Spark (Precision Nanosystems)

NanoAssemblr Spark (Precision Nanosystems)

Přístroj NanoAsemblr Spark je menší a jednodušší verzí přístroje Benchtop. Využívá mikrofluidního systému kapilár ve sterilní kazetě pro jedno použití. Je určen především pro výzkum genetické medicíny v prvotních krocích a malých objemech. Jeho malé rozměry umožňují umístění do čistého prostředí laminárního boxu. Formulace probíhá podle předprogramovaných nastavení. Výsledkem jsou nanočástice (NPs) s vysokou mírou enkapsulované látky (až 98%). Princip je založen na laminárním mísení organické (např. lipidní) a vodné (s rozpuštěnou DNA, RNA, proteiny,…) fáze v kapiláře o konstantním průtoku a pod konkrétním úhlem. Při míchání lipidních nanočástic (LNP – z anglického lipid nanoparticles) je liposom sestavován postupně zevnitř. Jádro LNP se formuje díky elektrostatickým interakcím mezi lipidy a nukleovou kyselinou. Ostatní lipidy se zformují okolo jádra. Důležitým faktorem určujícím enkapsulační efektivitu (EE) nukleových kyselin a biologickou aktivitu LNP je N/P poměr (poměr kladně nabitých polymerních aminů N k záporně nabitému fosfátu nukleové kyseliny P). Objemově lze formulace škálovat od 25 μl do 250 μl.