Loading...

Zetasizer Nano ZSP (Malvern Panalytical Ltd)

Zetasizer Nano ZSP (Malvern Panalytical Ltd)

Starší přístroj ze série Zetasizer range, stejně jako Zetasizer ultra, využívá přístroj Zetasizer Nano ZSP Dynamického rozptylu světla (DLS) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS) ke stanovení velikosti částic, či molekul a ke stanovení elektrokinetického potenciálu, Zeta. Přístroj disponuje He laserem 633 nm a technikou Non-Invasive Back-Scatter (NIBS) v úhlu 173° Minimální měřitelný objem činí 12 μl a minimální, koncentrace v závislosti na charakteru vzorku, 0,1 mg/ml. Rozsah měření se pohybuje, co se velikosti týče, v rozmezí 1 nm až 10 um a molekulové hmotnosti v rozsahu 980 Da až 20 MDa.