Loading...

Systém pro in vivo fluorescenci a luminiscenci Bruker Xtreme II

Systém pro in vivo fluorescenci a luminiscenci Bruker Xtreme II

In vivo zobrazovací systém Bruker Xtreme II slouží k celotělovému zobrazování drobných hlodavců na principech fluorescence a luminiscence. Je určen pro myši a potkany, případně pro fluorescenční/luminiscenční zobrazování vyjmutých orgánů ex vivo. Fluorescence je zajištěna xenonovým zdrojem světla a nastavitelnými excitačními a emisními filtry. Přístroj je napojen na inhalační anestetickou jednotku z důvodu šetrné imobilizace zvířat. Fluorescenční/luminiscenční signál lze kombinovat s optickou fotografií nebo 2D rentgenovým zobrazením těl snímaných zvířat.