Loading...

Franzovy difúzní cely

Franzovy difúzní cely

Difúzní systém PermeGear je zařízení obsahující Franzovy difuzní cely určené pro stanovení permeace látek in vitro – IVPT/IVRT (in-vitro permeation test/ in-vitro release test), tak ex vivo stanovení průnik látek do i přes slizniční membrány či kůži. Tento system je vhodný při vývoji transdermálních lékových systémů, tak pro studium penetrace aktivních látek přes slizniční tkáně. Franzova difuzní cela je jednoduché vertikální zařízení skládající se ze dvou částí: donorová komora, ve které je umístěn zkušební vzorek, a receptorová komora, která obsahuje vhodné přijímací médium. Komory jsou oddělené membránou (syntetickou či čerstvou slizniční membránou/kůží např. prasečí), která fyzicky odděluje donorovou a receptorovou komoru. Membrána musí umožňovat snadnou difúzi aktivních látek z lékové formy do přijímacího prostředí. Přijímací roztok musí být stále promícháván, aby byl zachován ustálený charakter difúze a koncentrační homogenita. Teplota přijímacího média je nastavena tak, aby splňovala podmínky daného prostředí. Ve stanovených časových intervalech dochází k odběru vzorků a stanovení množství biologicky aktivní látky uvolněné do receptorové komory. Případně dochází k vyhodnocení přestupu látek přes membrány/sliznici/kůži pomocí konfokální mikroskopie při přestupu značených částic.