Loading...

Ondruš Jaroslav

RNDr. Jaroslav Ondruš, Ph.D.

vědecký pracovník

Výzkumné aktivity

NANOTECHNOLOGIE (EXPERIMENTÁLNÍ KONTRASTNÍ AGENS)

PARAZITOLOGIE (KLÍŠŤATA A KLÍŠŤATY PŘENOSNÉ CHOROBY)

ZOBRAZOVACÍ METODY (MIKRO-CT)

ZVÍŘECÍ MODELY (IN VIVO, EX VIVO, FARMAKOKINETIKA)

Zapojení do projektů

CEREBIT (Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika)

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

IMUNOFARMAKOTERAPIE

OPVVV projekt Ministerstva školství, dětí a mládeže ČR – reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

Vzdělání

2021

Doktor přírodních věd (RNDr.) – obor Experimentální biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

2017–2021

Doktor (Ph.D.) – obor Veterinární ekologie, Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie

2014–2017

Magistr (Mgr.) – obor Experimentální biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

2011–2014

Bakalář (Bc.) – obor Biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Vybrané publikace

Ondruš, J., Hubatka, F., Kulich, P., Odehnalová, N., Harabiš, V., Hesko, B., Sychra, O., Široký, P., Turánek, J., Novobilský, A., 2021. A novel approach to imaging engorged ticks: Micro-CT scanning of Ixodes ricinus fed on blood enriched with gold nanoparticles. Ticks and Tick-borne Diseases 12, 101559. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101559. 

Ondruš, J., Kulich, P., Sychra, O., Široký, P., 2020. Putative morphology of Neoehrlichia mikurensis in salivary glands of Ixodes ricinus. Scientific Reports 10, 15987. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72953-0. 

Ondruš, J., Balážová, A., Baláž, V., Zechmeisterová, K., Novobilský, A., Široký, P., 2020. Candidatus Neoehrlichia mikurensis is widespread in questing Ixodes ricinus ticks in the Czech Republic. Ticks and Tick-borne Diseases. 11, 101371. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101371.