Loading...

qNano (Izon Science Ltd)

qNano (Izon Science Ltd)

Přístroj qNano využívá techniky Tunable resistive pulse sensing (TRPS) k particle by particle analýze. Technika TRPS vychází z měření změn protékajícího proudu přes nanopór. Změny, označené jako odporové pulzy jsou způsobené průchodem částic (suspendovaných v elektrolytu) daným nanopórem o nastavitelné, definované velikost. Kalibrací na charakterizovaný polystyrenový standard, umožnuje tato neoptická technika stanovit velikost a počet částic v objemu. K dispozici je celá řada polyuretanových membrán s nanopórem v rozsahu měřitelných velikostí analytu od 40 nm do 1 μm, v zavilostí na charakteru vzorku. Měřitelná koncentrace vzorku se pohybuje v rozmezí 1∙105 to 1∙1011 částic/ml.