Loading...

Equipment

Charakterizace nanočástic a biomolekul

Přístroj Zetasizer Ultra využívá metodu Dynamického rozptylu světla (DLS z anglického Dynamic light scattering) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS z anglického Electrophoretic light scattering) ke stanovení velikosti částici (od 1 nm do 10 μm) a elektrokinetického potenciálu, tzv.  Zeta potenciálu, který může sloužit k určení stability koloidního systému.

Starší přístroj ze série Zetasizer range, stejně jako Zetasizer ultra, využívá přístroj Zetasizer Nano ZSP Dynamického rozptylu světla (DLS) a Elektroforetického rozptylu světla (ELS) ke stanovení velikosti částic, či molekul, a ke stanovení elektrokinetického potenciálu Zeta.

Přístroj qNano využívá techniky Tunable resistive pulse sensing (TRPS) k particle by particle analýze. Technika TRPS vychází z měření změn protékajícího proudu přes nanopór. Změny, označené jako odporové pulzy jsou způsobené průchodem částic (suspendovaných v elektrolytu) daným nanopórem o nastavitelné, definované velikosti.

Přístroj Eclipse je řídící jednotkou separační analytické techniky Asymmetric Flow Field Flow Fractionation (AF4). Tato technika se řadí k chromatografickým metodám, umožňující separaci biomolekul či částic na základě hydrodynamického chování.

CD spektrometr Chirascan V100 (Applied Photophysics, UK)

Spektrofotometr s cirkulárním dichroismem se používá k analýze biomolekul a přispívá k hlubšímu pochopení struktury, vlastností a interakcí biomolekul. Součástí přístroje je software, který umožňuje přesné nastavení parametrů a průběhu měření (řízená teplotní komora). Přístroj obsahuje monochromátor, fotoelastický modulátor (převod horizontálně polarizovaného světla na kruhově polarizované světlo) a lavinový fotodiodový detektor.

Vysoce výkonný diodový spektrofotometr Specord S 600 slouží k měření transmitance a absorbance kapalných vzorků. Je určen pro měření ve spektrálním rozsahu 190 – 1020 nm, lze snímat celé spektrum během 12 ms. Přístroj je vybaven peltierovým článek opatřeným míchadlem a externím termo-blokem zajištující tepelnou stabilitu. K vyhodnocení dat slouží software WinASPECT® rozšířený o modul pro stanovení kinetiky.

Příprava nanočástic

Preklinické zobrazování

In vivo zobrazovací systém Bruker Xtreme II slouží k celotělovému zobrazování drobných hlodavců na principech fluorescence a luminiscence. Je určen pro myši a potkany, případně pro fluorescenční/luminiscenční zobrazování vyjmutých orgánů ex vivo.

Mikrotomograf Bruker Skyscan 1276 je přístroj pro rentgenovou mikrotomografii (microCT) in vivo, in vitro a ex vivo. Slouží k morfologickému in vivo zobrazování na drobných hlodavcích, případně může sloužit ke skenování neživých předmětů in vitro (kosti, orgány).

Mikroskopie

Pořízený mikroskop je od společnosti Bruker (dříve JPK) s možností kombinování s optickou pinzetou NanoTracker™ 2 tzv. OT-AFM Combi-System. Dále se tento systém dá kombinovat s FluidFM® technologií od společnosti Cytosurge AG.

Příprava a purifikace rekombinantních proteinů

Biostat® RM, flexibilní vakový bioreaktor pracující v souladu s GMP, je ideální pro buněčné kultury zejména hmyzí buňky Sf-9, Sf-21 dále CHO, HEK293, kmenové buňky a CAR-T buňky. Modulární koncepce Biostat® RM pracuje v rozsahu 2 l až 50 l a poskytuje flexibilitu pro řízení individuálních procesních potřeb. Jednorázové vaky Flexsafe® jsou opatřeny čidly pro měření pH, O2, teploty. Jelikož bioreaktor pracuje v uzavřeném systému, minimalizuje se tak možnost kontaminace produktu.

Ostatní vybavení

Kopie souboru 20211116_141107

Difúzní systém PermeGear je zařízení obsahující Franzovy difuzní cely určené pro stanovení permeace látek in vitro – IVPT/IVRT (in-vitro permeation test/ in-vitro release test), tak ex vivo stanovení průnik látek do i přes slizniční membrány či kůži. Tento system je vhodný při vývoji transdermálních lékových systémů, tak pro studium penetrace aktivních látek přes slizniční tkáně.